Konventioner er ikke hellige graler

Brian Mørch finder det urimeligt at forældede konventioner beskytter hærdede kriminelle, der er på ophold i vores land.

Brian Mørch finder det urimeligt at forældede konventioner beskytter hærdede kriminelle, der er på ophold i vores land.

De er hensigtserklæringer

Som repræsentant for Dansk Folkepart bliver jeg ret ofte mødt med den antagelse, at jeg og mit parti er modstandere af indvandring, men det er ikke korrekt. Mange gode mennesker fra mange forskellige egne af verden har af mange forskellige årsager slået sig ned i vores dejlige land – til gensidig glæde.

Set i bakspejlet er der også kommet mange hertil. Hollandske landbrugere og arkitekter, tyske skibsbyggere, statskyndige og kartoffelavlere, svenskere, der forcerede Øresund, jøder fra Rusland og Østeuropa og ikke mindst de polske landarbejdere, der strandede her, da grænserne lukkedes ved udbruddet af Første Verdenskrig.

Moderne tider har bragt nye mennesker fra fjerne egne med fremmede skikke og andre holdninger til, hvordan samfund bør indrettes. Mange strømmer ind i Europa og insisterer på, at de er flygtninge. Gode mennesker med empati står parat med konventioner, når nogen stiller sig tvivlende overfor disse menneskers tilstedeværelse.

Storme taber pusten
Bevar mig – det er i mange tilfælde helt rimeligt, at flygtninge tilbydes ly og læ, indtil de værste storme derhjemme har lagt sig og er blevet til et blæsevejr. Men dem, der søger beskyttelse hos os, må også spille med åbne kort.

Med andre ord, så må de også overholde gældende konventioner. I FN’s flygtningekonventions artikel 31 står der blandt andet, at hvis en person ønsker at påkalde sig beskyttelse, påhviler det personen frivilligt og - UOPHOLDELIGT - at rette henvendelse til den lokale øvrighed i det første sikre land han/hun kommer til. Dér skal han dokumentere sin identitet samt lade sig registrere.

Så den med, at vi er forpligtet til at huse grænseoverløbere, der ikke har ladet sig registrere i det første sikre land, holder ikke da de har mistet enhver ret til ophold. Og vi er derfor heller ikke forpligtet til at købe parcelhuse på gode adresser til dem.
Danmark kan aldrig blive det første sikre land, som unge krigsduelige mænd fra Afrika eller Mellemøsten er ankommet til.

De kan siges op
Konventioner er ikke hellige graler. De er hensigtserklæringer, som begejstrede repræsentanter for regeringer har skrevet under på er gode og ønskværdige mål, som de vil arbejde på at implementeret i landenes lovgivninger.

Men sagen er, at konventioner kan opsiges med et års varsel, og hvad vil de stille op, hvis vi simpelt hen meddeler omverdenen, at vi ikke agter at agere efter konventionerne i opsigelsesfristen? Vil nogen opkræve bøder? Vil nogen putte os i fængsel? Os alle sammen eller kun dem, der mener, at overflødige konventioner er noget pjat?

Noget kommer der nok til at ske med alle de konventioner, der spænder ben for, at vi er herrer i eget hus med ret til at bestemme, hvem vi vil have boende i gæsteværelset, og hvem vi vil have til at tømme vores køleskab og forsyne sig fra sparegrisen.

Brian Mørch
Byrådsmedlem og folketingskandidat
Dansk Folkeparti

Del siden