Nye tider nye håb.

Dansk Folkeparti kan, skal og bør være mere modige … Og vi skal stå fast på vores mærkesager.

Til november i år skal vi igen vælge nye byrådsmedlemmer. Her har vi så mulighed for at gøre som vi har gjort lokalt de sidste mange år, eller også har vi en enestående mulighed for at vælge et hold nye kandidater som vil sætte Dansk Folkepartis mærkesager på den politiske dagsorden i Solrød. Ingen siger vi kan få alt igennem, men ingen skal bagefter kunne komme og sige, at vi ikke forsøgte.

De sidste fire års politik i byrådet har desværre i høj grad båret præg af en dagsorden, som har tilgodeset de mere velstillede borgere i kommunen. Bla. med lettelser på grundskylden og vederlagsstigninger til byrådsmedlemmerne.

Det mange af vores vælgere oplever er desværre store besparelser på ældreområdet, skoleområdet og på handicapområdet.  Man har fra byrådets side valgt at købe dyre boliger til flygtningefamilier. Man har sendt unge utilpassede personer på dyre eksotiske rejser til udlandet, og man har så i stedet valgt at spare på udgifterne til udsatte danske familier i kommunen. - De familier som vel nok er dem, der i forvejen har det ”måske” allersværest. - Og man kan undres når der i Dansk Folkepartis partiprogram står at:  

Et samfund bør bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste. Pleje og omsorg af ældre, syge og handicappede er en offentlig opgave, som aldrig bør opfattes som byrdefuld, men derimod en kær opgave, som vi skal varetage med glæde. Vi vil sikre, at de svageste borgere, uanset hvor de bor i landet, får et værdigt og trygt liv. Såvel folketingsmedlemmer som vore regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer rundt om i de nye storkommuner arbejder hele tiden på at forbedre forholdene for ældre, syge og handicappede.

I min optik bør vi fra DF side være mere modige og bør være loyale i forhold til vores politik og det vi er/bliver valgt på. Vi kan og skal også være parate til stå uden for de aftaler, hvor vi ikke kan få DF politik gennemført. Også selvom det ”måske” kan koste udvalgsposter, indflydelse i diverse udvalg og efterfølgende afledte bestyrelsesposter. Men det vigtigste er nu engang at man som folkevalgt politiker, lever op til den tillid som er blevet givet os af vælgerne.

Hvis ovenstående mission lykkes, vil DF igen kunne være dem, som kæmper for den lille mand. Med fokus på en ansvarlig og fair socialpolitik, og vi skal samtidig også levere en fair indvandringspolitik. Dog med det men, at vores gæster aldrig må blive bedre stillet end vores egne borgere i kommunen. Der findes eksempelvis mange Solrødborgere, som står langt nede i køen når der skal tildeles boliger.

Der er et gammelt klogt ordsprog som siger at: Hvis man gør de ting man altid har gjort, får man de resultater man altid har fået. Eller ingenting kommer, af at gøre ingenting.

Mit motto er: vi skal kunne se vores vælgere i øjnene, både før, under og efter valget.

Jeg lover at en stemme ud for Brian Mørch på stemmesedlen ikke er en stemme på hverken Venstre eller Socialdemokratiet, men derimod en stemme på DF – vores politik og vores mærkesager er til gavn for den enkelte borger.

De bedste hilsner

Brian Mørch Byrådskandidat DF – mød mig på Facebook: DF Brian Mørch

Dit land dit valg – ikke kun for dig men også for de næste generationer.

Dit land dit valg - ikke kun for dig - men også for de næste generationer....

Dit land dit valg - ikke kun for dig - men også for de næste generationer....

Del siden