Politik skal også være for den jævne borger i Solrød - Der er meget der kan gøres bedre..

Solrød et godt sted at bo – skrev borgmesteren i sine valgannoncer. Ak ja fristes man til at sige: Politikkerne i byrådet er meget ens – det vil jeg gerne være med til at lave om på.

DF Solrød har i en årrække kun haft et medlem i byrådet, det vil jeg rigtig gerne være med til at lave om på. Desværre bliver de fleste budgetter og andet i Solrød vedtaget med et absolut flertal, for mig er det et desværre, da jeg syntes at det med klart og tydeligt sprog fortæller at der brug for nye kræfter i byrådet.

Jeg er nok ikke det man vil kalde en typisk DF´er, men ikke desto mindre har jeg nærmest altid stemt DF Tidligere har jeg i en årrække være formand for ADHD foreningen Østsjælland, og derigennem varetaget en del tillidsposter i b.la Danske Handicaporganisationer.

Jeg har herudover været valgt til at varetage vores medlemmer interesser i b.la Handicaprådet og i det lokale beskæftigelsesråd i Solrød. Er midlerne for få og prioriteterne forkerte, ja det syntes jeg. – Jeg syntes også at vi skal kæmpe mere for det enkelte menneske - og stoppe med at putte alting ind i en passende kasse. Vores gæster, vores fremmede må ikke blive forfordelt foran danskere, os danskere som har bygget grundstenen til vores samfund.

Det er ulogisk at man i Solrød køber boliger til flygtninge når disse kun er gæster i vores land, i vores by og man fristes nærmest til at sige, at vi behandler dem som hotelgæster. Man får starthjælp straks når man ankommer til Danmark, gratis tandbehandling, dækket etablerings omkostninger, tolkeservice, befordring og hjælp til græsslåning og til vedligeholdelse af bygningen. I Solrød gør man nærmest altid kun det man skal når man skal hjælpe ældre børn og handicappede. Men når snakken kommer til flygtninge gør man meget mere end det. Andre kommuner i vores område lejer boliger, opretter midlertidige pavilloner eller også opfører de telte til deres gæster.

Jeg håber på jeres tillid/jeres stemme, da jeg gerne vil vælges til at varetage opgaven som byrådskandidat for Dansk Folkeparti.

Politik er i mit hjerte og jeg vil kæmpe for de svage, og for en fair udlændingepolitik - særligt for os danskere. Mit mål er at føre DF politik, det er for mig langt vigtigere end udvalgs og bestyrelsesposter. Hvis vi gør det vi altid har gjort, får vi de resultater vi altid har fået.