Politik og Brian

Jeg vil her kæmpe for at Danmark fortsat er et godt og trygt sted at bo.

Det er vigtigt at vi sikrer borgerne bedst muligt og også en ensartet service, uanset hvilken kommune, vi bor i. Men jeg vil også kæmpe benhårdt, for at man får størst mulig synlighed på de fokusområder og problemstillinger, vi har i region Sjælland. Herunder tænkes på kø og forsinkelser på motorvejen og hele togstrækningen i b.la Køge. I det hele taget er forsinkelser et kæmpe problem for mange, med tanke på at de fleste borgere vi har, er beskæftiget i et 8-16 job i Københavnsområdet og med daginstitutioner der lukker klokken 17.00. Er det svært at få hverdagen til at hænge sammen.

Et vigtigt fokus område bør også være de såkaldte ghettoområder eksempelvis: Askerød og Gersagerparken. Bebyggelser i Greve, hvor man hører om eksempler på at folk, må betale beskyttelsespenge for at få lov til at drive virksomhed i området. Et område hvor almindelige mennesker i det hele taget, føler sig utrygge på grund af bande grupperinger. Det er ikke i orden at vi som samfund bare ser til, her skal vi tage kampen op.

Integration.  Kun dem som kan og vil Danmark.

»Skik følge eller land fly,« lyder et godt gammelt ordsprog. Flytter du til et fremmed land, er det din opgave at tilpasse dig landets regler og normer. Det er ikke værtslandet, og resten af dets indbyggere, der skal tilpasse sig dine normer.

Vi skal gøre op med pladderhumanismen og misforståede godhedsprincipper. Vi kan og skal stille krav, til de flygtninge og indvandrere som kommer hertil.

Når man bliver inviteret indenfor i Danmark, bør man som minimum respektere vores demokrati, grundloven og de danske samfundsregler. Værdier, normer og ligestillingsprincipper som vi igennem generationer har bygget op.

Halal industrien er efter min mening med til at undergrave demokratiet:  Personligt undrer jeg mig over at størstedelen af pressen og mange andre ”politisk korrekte” meningsdannere ikke har en holdning til halal?  -Hvorfor skal flertallet spise det kød, som ”kun” få muslimer efterspørger?

Jeg bryder mig ikke om hverken slagtemetoden, eller den bøn som ved slagtningen skal velsignes til en gud, som langt størstedelen af os danskere ”ikke” tror på. Men værst af det hele er, at man som dansker skal betale en halalafgift for det kød, som er slagtet halal, og at det nærmest er umuligt at fravælge det, medmindre man vælger svinekød. Da supermarkederne nærmest udelukkende sælger halalkød, til os uvidende forbrugere.  Her syntes jeg at vi som samfund er fanget, når vi som danskere direkte er med til at sende milliarder af kroner til muslimske organisationer. Herunder Muslim World League i Saudi Arabien. Hvad de milliarder af afgifts halal kroner fra Danmark går til, er det umiddelbart umuligt at få svar på? – men man kan frygte det værste?  

Vi skal have sat en stopper for at man på hospitaler, og I flere og flere børnehaver og vuggestuer nærmest kun serverer halalslagtet kød. Nationalretter som leverpostej og frikadeller, bliver bandlyste for os danskere, fordi de muslimske medborgere ikke må spise svinekød.

Social og Ældre politik.  Et samfund bør bedømmes ud fra hvordan vi behandler vores svageste.

Når nu velfærdssamfundet i Danmark er bygget op af personer, som er sociale ildsjæle og demokratifrontkæmpere. Bør vi også vise dem som har været med til at skabe vores velfærdssamfund den fornødne respekt, og omsorg i deres alderdom. - Ældre skal ses som en ressource og ikke et problem.Jeg mener at samfundet skal bedømmes på, hvordan vi behandler vores svageste. Pleje og omsorg af ældre, syge og handicappede er en offentlig opgave, som aldrig bør opfattes som en byrde. Men derimod som en kær opgave og som vi skal varetage med glæde. Vi skal sikre, at de svageste borgere har et værdigtog trygt liv. Vi skal hele tiden arbejde på, at forbedre forholdene for ældre, syge og handicappede.

Familiepolitik: - Gode vilkår for børn og unge.

Det skal være nemmere at være børnefamilie i Danmark. Jeg vil arbejde for trygge og fleksible pasningsmuligheder. Således at den enkelte kan indrette sin egen rytme i harmoni med både arbejdsliv, fritidsbeskæftigelse og familieliv. Jeg vil kæmpe for af stat, kommune og erhvervsliv sørger for, at der vil være fleksible orlovsordninger tilgængelige, i forbindelse med både barsels og forældreorlov.  Jeg syntes at skolerne bør være inkluderende uden at være ekskluderende, med udgangspunktet i det enkelte barn.

Dyrevelfærd.

Det er vigtigt at dyrene også har en stemme.
Dyremishandling skal straffes hårdt, og vi skal have en omfattende lovgivning. Der beskytter og giver dyrene de bedst mulige levevilkår. Vi har alle set de hjerteskærende billeder, som viser, hvordan slagtekvæg lider på døgn-lange transporter ned gennem Europa. Ifølge EU´s regler må man gerne mishandle dyr på denne måde. Men det skal vi arbejde imod. Vi kæmper for, at Danmark går enegang og standser dyrplageriet - uanset hvad EU siger. Alt andet vil være uanstændigt!

Forbrydelse og konsekvens:

Disse to emner har alt for længe stået i ”skrigende” misforhold til hinanden. Vi skal skærpe straffen, for alle former for vold og kriminalitet. Og vi skal flytte fokus over på, hvordan vi i langt højere grad hjælper ofret videre efter ugerningen.

Grænsekontrol.  – Vigtigt at vi fortsat er herre i eget hus

Som et selvstændigt land skal man kunne forsvare sine egne grænser. Vi skal vide hvem der kommer ind i landet, og hvem der rejser ud af landet igen. Vi skal kunne tjekke vogne for stoffer, våben og tyvekoster. Illegal indvandring skal stoppes og det kan ”kun” forhindres med grænsekontrol.

Del siden